Industrie

slider_industrie_terEen grote productiehal beschikt al snel over een complexe HVAC technische installatie. Energiebeheersing wordt dan een apart vak. Niet alleen door toeval, wel door een permanente en preventieve opvolging. Daarvoor kan u op onze methodologie vertrouwen…

 

 

Technische installaties worden steeds complexer. Elk onderdeel zoals elektrische- verwarmings- en airco-installaties afzonderlijk zijn al hoogstandjes op het vlak van techniek. Maar ze fungeren in één gebouw en worden ook verwacht met elkaar te accorderen. Daarom is het goed om een onafhankelijk derde – zeker bij nieuwbouw – in te schakelen om hier over te waken en ook ineens zorg te dragen dat de verplichte audits vanaf dag één gebeuren. Klik hier voor meer info!

De technische installaties in een gebouw zullen na ingebruikname langzaam maar zeker teruglopen in kwaliteit en dus ook in efficiëntie. Planmatig onderhoud is daarom noodzakelijk. Enerzijds om een aanvaardbaar niveau aan energiekosten voor de eigenaar of beheerder te garanderen, maar anderzijds ook om ervoor te zorgen dat het gebouw veilig en bruikbaar blijft. Klik hier voor meer info!