Airco

product_blok_aircoAirco-systemen zijn bijna standaard geworden in elk kantoor- of groter gebouw. Het zijn installaties die op de achtergrond hun werk doen. Soms zo goed dat we niet eens beseffen dat ze aanwezig zijn. Toch vergen deze installaties de nodige aandacht. Niet alleen is er de verplichte keuring, ze moeten ook optimaal werken om efficiënt met energie om te gaan.

 

 

Koelvermogen van meer dan 12 kW

Indien een airco bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of buizensysteem met elkaar verbonden zijn, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden. Indien deze som groter is dan 12 kW geldt de keuringsverplichting. De energetische keuring is verplicht voor airco’s die gebruikt worden voor comfortkoeling, niet voor proceskoeling.

Voor het Vlaamse Gewest

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW die sinds 1 augustus 2011 worden geïnstalleerd, worden binnen twaalf maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd.

Sinds 1 april 2007 moeten airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig gekeurd worden door een bevoegde deskundige. Vanaf 10 april 2011 ligt de keuringsfrequentie als volgt vast:

nominaal koelvermogen airconditioning frequentie
> 12 kW en < 50 kW iedere 5 jaar
≥ 50 kW en < 250 kW iedere 3 jaar
≥ 250 kW iedere 2 jaar

Airconditioningsystemen geïnstalleerd voor 1 augustus 2011 moesten, afhankelijk van het nominaal koelvermogen, ten laatste energetische gekeurd worden op 10 april 2016. Als dit nog niet gebeurd is moeten deze zo snel mogelijk gekeurd worden.

Definitie nominaal koelvermogen

Sinds 5 september 2016 is de definitie van het nominaal koelvermogen veranderd.

Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, moeten de vermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden om het nominaal koelvermogen te bepalen.
Voor airco’s die reeds in gebruik waren vóór 5 september 2016, moet de keuring uiterlijk gebeuren binnen de 5 jaar (> 12 en < 50 kW), binnen de 3 jaar (≥ 50 en < 250 kW) of binnen de 2 jaar (≥ 250 kW) te rekenen vanaf 5 september 2016.

Wanneer binnen een gebouw een gecentraliseerd airconditioningsysteem gedeeld wordt door verschillende exploitanten zal het volledige systeem in rekening gebracht worden voor het bepalen van het nominaal koelvermogen. Wanneer er binnen een gebouw meerdere decentrale systemen aanwezig zijn die onder verschillende exploitanten vallen wordt enkel het nominaal koelvermogen, bepaald door alle installaties van eenzelfde exploitant, in beschouwing genomen.

Voor het Brusselse Gewest

Is sinds 1 september 2012 van kracht en bedoeld om de energie-efficiëntie van de klimaatregelingssystemen te verbeteren. Ze zijn opgenomen in een besluit van de Brussels hoofdstedelijke regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating.

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW die sinds 1 september 2011 worden geïnstalleerd, worden binnen twaalf maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd.

nominaal koelvermogen airconditioning frequentie
> 12 kW tot <100 kW  15 jaar
>=100 kW om de 5 jaar

 

De keuring in Praktijk

De keuring zelf omvat een controle van de documentatie, een visuele inspectie van het systeem, een beoordeling van het correcte gebruik van het airconditioningsysteem en het controleren van een aantal werkingsparameters van het airconditioningsysteem.

enverto is voor het Vlaamse Gewest erkend als airco-energiedeskundige en voor het Brusselse Gewest als controleur EPB reglementering voor klimaatregeling

Lees onze blog hoe je je airco-installatie het best beheerst. Klik hier!