Technisch onderhoud

product_blok_technischonderhoudDe technische installaties in een gebouw zullen na ingebruikname langzaam maar zeker teruglopen in kwaliteit en dus ook in efficiëntie. Planmatig onderhoud is daarom noodzakelijk. Enerzijds om een aanvaardbaar niveau aan energiekosten voor de eigenaar of beheerder te garanderen, maar anderzijds ook om ervoor te zorgen dat het gebouw veilig en bruikbaar blijft.

 

 

enverto biedt beide soorten onderhoud:

 • Correctief onderhoud : in geval van calamiteiten zullen we zo snel mogelijk op zoek gaan naar een snelle en gedegen oplossing waarin wij ons netwerk inzetten.
 • Preventief onderhoud : samen met de beheerder werken wij een periodiek plan op maat uit. Zo zullen de technische installaties continu opgevolgd en onderhouden worden. Maar zullen ook tijdig de nodige updates aan de installatie doorgevoerd worden.

Deze beide basisvormen aan onderhoud kunnen aangevuld worden met:

 • Verzorgend onderhoud
 • Periodieke revisie
 • Periodieke verwisseling
 • Modicatief onderhoud
 • Predictief onderhoud
 • Discontinue / inspectie
 • Continue bewaking
 • Energie bewaking
 • SLA
 • KPI

Lees ook onze blog over het nut van een gestructureerd onderhoud. Klik hier!