Technische installaties

product_blok_technischeTechnische installaties worden steeds complexer. Elk onderdeel zoals electrische- verwarmings- en airco-installaties afzonderlijk zijn al hoogstandjes op het vlak van techniek. Maar ze fungeren in één gebouw en worden ook verwacht met elkaar te accorderen. Daarom is het goed om een onafhankelijk derde – zeker bij nieuwbouw – in te schakelen om hier over te waken en ook ineens zorg te dragen dat de verplichte audits vanaf dag één gebeuren.

Installatie audit

Via wijzigingen in de Europese Richtlijn en Belgische wetgeving dient er sinds enige tijd op een totaal ander manier technisch onderhoud uitgevoerd te worden aan uw belangrijke installaties op vlak van verwarming, ventilatie, airconditioning (HVAC ) en elektriciteit. enverto heeft niet alleen de ervaring, maar de voorbije jaren van VEA, LNE en BIM de nodige erkenningen verkregen om deze wettelijke certificaten, rapporten en audits te mogen uitvoeren.

  • De Europese Richtlijn 2002/91/EG rond de energieprestaties van gebouwen, verplicht de lidstaten te voorzien in een eenmalige keuring voor verwarmingsinstallaties ouder dan 5 jaar.
  • enverto is erkend door het Vlaams energie agentschap (VEA) om volgende wettelijke documenten op te stellen, met betrekking tot HVAC verwarmingsaudit “<100 kW”, “>100kW”, Verwarmingsaudit verwarmingsinstallaties ouder dan 5 jaar.

Voor Airco’s met een nominaal kenvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een bevoegde deskundige.

  • enverto is hiervoor erkend, dit zowel voor het Vlaams gewest als het Brussel gewest.

enverto begeleidt u via een audit om te conformeren naar de veranderende wetgeving.

In samenwerking met de aankoopverantwoordelijke onderhandelt enverto over lopende en of nieuwe af te sluiten onderhoudscontracten met betrekking tot het technisch onderhoud van: verwarming en koeling en airconditioning en verlichting en …

Door jaren lange expertise, in retail en vastgoed, heeft enverto de juiste kennis in huis.

Lees ook onze blog over hoe zinvol het kan zijn een verwarmingsinstallatie te vervangen. Klik hier!