Verwarming

product_blok_verwarming

Een verwarmingsinstallatie heeft opvolging nodig. Niet alleen naar onderhoud, maar ook naar haar algemene toestand na x tijd in bedrijf te staan. Niet alleen omdat de wetgever het verplicht, maar ook omdat een goede opvolging hand in hand gaat met een goede beheersing van de kosten.

VERWARMINGSAUDITRAPPORT

verwarmingsauditrapport

Bij toepassing van een federaal ministerieel besluit, hebben de Vlaamse en Brusselse regering de verwarmingsaudit verplicht gesteld. Tijdens een verwarmingsaudit wordt nagegaan in welke mate het interessant is om een oud toestel te vervangen door een nieuw, zuiniger model.

De eerste keer?

Voor het Vlaamse Gewest moet dit de eerste keer gebeuren bij het eerste periodiek onderhoud, nadat het toestel 5 jaar oud is geworden. Voor aardgas, propaan en butaan is een tweejaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht, voor stookolie is een jaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht. Voor het Brusselse Gewest is de audit verplicht voor verwarmingsketels ouder dan 5 jaar.

Voor wie?

Voor alle centrale stooktoestellen met vaste brandstoffen of vloeibare of gasvormige brandstoffen die een totaal geïnstalleerd nominaal vermogen hebben van meer dan 20 kW.

Wanneer? Voor Vlaanderen

 • Vanaf mei 2013 nadat het toestel 5,10,15, 20…  jaar oud is geworden indien vermogen < 100 kW
 • Vanaf mei 2013 nadat het toestel 5 jaar oud is geworden indien vermogen > 100 kW elke 2 werkend op stookolie of 4 jaar werkend op aardgas

Wanneer? Voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) EPB-diagnose

 • Vanaf januari 2019  vermogen < 100 kW geen audit verplichting.
 • Vanaf januari 2019 nadat het toestel 5 jaar oud is geworden indien vermogen > 100 kW elke 5 jaar

Inhoud verwarmingsauditrapport

 • Opdeling gebouw in type: privé, privékantoor, publiek kantoorgebouw, onderwijsinstelling, ziekenhuis, zwembad,…
 • Het aantal m² verwarmde vloeroppervlakte.
 • Het verbruik aan actuele brandstof op jaarbasis.
 • Het totale energieverbruik; en het genormaliseerd energieverbruik.

Rapportering bevat volgende elementen

 • Productie
 • Verdeling
 • Afgifte
 • Isolatie
 • Oppervlakte
 • Rookgasanalyse (= installatie en gebouwrendement)

Dit rapport dient door eigenaar bewaard te worden, zolang de installatie in gebruik is.

ENERGIEAUDIT – 1 THEMA AUDIT

Voor wie?

Iedereen die zich via een onafhankelijke energiedeskundige wil laten informeren en begeleiden naar bruikbaar energieadvies.

Inhoud:

 • Gebouwschil: muren, daken, vloeren, ramen, deuren
 • Centrale verwarming: productie, verdeling en afgifte
 • Sanitair: water, warm, koud, verdeling

Rapportering over

Enverto bezorgd vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Begeleiding subsidie aanvragen.

Lees ook onze blog over hoe zinvol het kan zijn een verwarmingsinstallatie te vervangen. Klik hier!