Invalshoek installaties

Gebouwbeheersysteem

Een verwarmingsinstallatie en airco-systemen heeft opvolging nodig. Niet alleen naar onderhoud, maar ook naar haar algemene toestand na x tijd in bedrijf te staan. Niet alleen omdat de wetgever het verplicht. Lees verder!

product_blok_verwarmingVerwarming

Een verwarmingsinstallatie heeft opvolging nodig. Niet alleen naar onderhoud, maar ook naar haar algemene toestand na x tijd in bedrijf te staan. Niet alleen omdat de wetgever het verplicht, maar ook omdat een goede opvolging hand in hand gaat met een goede beheersing van de kosten. Lees verder!

 

product_blok_aircoAirco

Airco-systemen zijn bijna standaard geworden in elk kantoor- of groter gebouw. Het zijn installaties die op de achtergrond hun werk doen. Soms zo goed dat we niet eens beseffen dat ze aanwezig zijn. Toch vergen deze installaties de nodige aandacht. Lees verder!

 

kantoor1Energieaudit

De Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie legt de lidstaten op dat ze ervoor moeten zorgen dat de ondernemingen die geen KMO’s zijn, voor 5 december 2015 een energieaudit ondergaan, en om de vier jaar deze moeten actualiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen de omzetting van deze verplichting uit te voeren via de VLAREM-trein 2013. Lees verder!

 

product_blok_technischeTechnische installaties

Technische installaties worden steeds complexer. Elk onderdeel zoals electrische- verwarmings- en airco-installaties afzonderlijk afzonderlijk zijn al hoogstandjes op het vlak van techniek. Maar ze fungeren in één gebouw en worden ook verwacht met elkaar te accorderen. Lees verder!

 

product_blok_technischonderhoudTechnisch onderhoud

De technische installaties in een gebouw zullen na ingebruikname langzaam maar zeker teruglopen in kwaliteit en dus ook in efficiëntie. Planmatig onderhoud is daarom noodzakelijk. Lees verder!