Begrippenlijst

AED Airco-energiedeskundige
Airco-conditioning Een combinatie van de bestanddelen die nodig zijn voor een vorm van inpandige luchtbehandeling waardoor de temperatuur wordt geregeld of kan worden verlaagd. Een reversibele warmtepomp wordt beschouwd als een airconditioningsysteem.
Centraal Stooktoestel Een stooktoestel met een centrale stookketel en, optioneel, een aparte brander, waarbij de gegenereerde warmte via een geleid en gekanaliseerd transportsysteem verdeeld wordt naar meerdere, afzonderlijke ruimten en, optioneel, naar een voorziening voor de productie van warm verbruikswater
EPB Energieprestatie binnenklimaat
EPC Energieprestatiecertificaat
Gesloten stooktoestel Een stooktoestel, waarvan de verbrandingskamer gesloten is ten opzichte van het stooklokaal. De leidingen voor de aanvoer van de verbrandingslucht en de afvoer van de rookgassen en het eindstuk vormen een geheel met het toestel.
HVAC Heating (verwarming), Ventilation (ventilatie) en Air Conditioning (airconditioning of koeling)
Nominaal koelvermogen Het koelvermogen, aangegeven door de fabrikant en berekend volgens de standaardvoorwaarden, zoals bepaald in EN 14511-2.
Open stooktoestel Een stooktoestel aangesloten op een rookgasafvoerkanaal, waarbij de verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal.
PMV-waarde Predicted Mean Vote
Verwarmingsaudit Een grondige beoordeling van de grootte en het rendement van het stooktoestel en een beoordeling van de energieprestatie van de hele centrale verwarmingsinstallatie door een erkend technicus. U ontvangt een rapport met het advies om de prestaties van uw installatie te verbeteren of te laten vervangen.